Prezydent w dniu 22.06.2020r. podpisał tzw. Tarczę antykryzysową 4.0.

Kluczowe rozwiązania ustawy:

  • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD;
  • wsparcie budżetów samorządów;
  • ułatwienia dot. przetargów;
  • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;
  • wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu;
  • wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;
  • ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Podpisana ustawa przewiduje także m.in. brak konieczności składnia wniosku o umorzenie mikropożyczki ( 5 tys. zł Urząd Pracy). Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia wpływu środków na konto.

Szczegółowe informacje znajdują się m.in.  na stronach Ministerstwa Rozwoju.