Księgowość

Księgowość

  • prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF),
  • prowadzenie i przechowywanie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, obliczanie amortyzacji,
  • prowadzenie księgowości firm transportowych,
  • rozliczanie inwestycji,
  • formułowanie planu kont,
  • prowadzenie ewidencji kosztów w układach niezbędnych w procesie zarządzania i podejmowania decyzji

Specjalizujemy się w prowadzeniu rachunkowości jednostek transportu międzynarodowego, turystyczno – hotelarskich oraz START-UPów!!!

Biznes plany

Oferujemy sporządzanie biznes planów do banków, instytucji leasingowych oraz innych instytucji finansowych w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych ...

zobacz więcej

Płace i ZUS

Oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej, sporządzanie listy płac, sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowanie przelewów na ZUS ...

zobacz więcej

Podatki

Oferujemy obliczanie miesięcznych zaliczek Firmy na podatek VAT i podatek dochodowy, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ...

zobacz więcej

Sprawozdawczość

Oferujemy sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień wraz z załącznikami wymaganymi przez przepisy prawa ...

zobacz więcej

SPORZĄDZAMY WNIOSKI UNIJNE

Sporządzamy wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zostań naszym Klientem teraz!

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy atrakcyjną, konkurencyjną ofertę