Podatki i zwroty podatku

  • obliczanie miesięcznych zaliczek Firmy na podatek VAT i podatek dochodowy,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • na podstawie Państwa upoważnienia dokonywanie elektronicznego przekazu deklaracji podatkowych do właściwego Urzędu Skarbowego,
  • przygotowywanie przelewów na podatki,
  • pomoc w zakresie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych,
  • pomoc w zakresie planowania i kontroli kosztów oraz wydatków,
  • usługa zwrotu podatku z zagranicy.

Zwrot podatku z zagranicy
Jeżeli pracowałeś legalnie za granicą to należy Ci się zwrot podatku! Odzyskamy Twój nadpłacony podatek za pracę poza granicami kraju.

Księgowość

Oferujemy prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych, prowadzenie i przechowywanie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ...

zobacz więcej

Płace i ZUS

Oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej, sporządzanie listy płac, sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowanie przelewów na ZUS ...

zobacz więcej

Biznes plany

Oferujemy sporządzanie biznes planów do banków, instytucji leasingowych oraz innych instytucji finansowych w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych ...

zobacz więcej

Sprawozdawczość

Oferujemy sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień wraz z załącznikami wymaganymi przez przepisy prawa ...

zobacz więcej

SPORZĄDZAMY WNIOSKI UNIJNE

Sporządzamy wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zostań naszym Klientem teraz!

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy atrakcyjną, konkurencyjną ofertę