Nasze publikacje

[1]     ZUCHEWICZ J. (1995), Bankowy Fundusz gwarancyjny. W: Finanse i Rachunkowość, red. G. Borys, PRINT, Jelenia Góra 1995.

[2]     ZUCHEWICZ J.  (1995), Ewidencja ulg inwestycyjnychFiskus Nr 11, Warszawa 1995.

[3]     ZUCHEWICZ J. (1996), Plan restrukturyzacji jako podstawowy dokument w bankowym postępowaniu ugodowym,Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 737, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.

[4]     ZUCHEWICZ J. (1996), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce w 1995 roku – próba ocenyW: Finanse Publiczne oraz Bankowość i Ubezpieczenia, red. T. Orzeszko, DORGA, Jelenia Góra 1996.

[5]     ZUCHEWICZ J. (1997),  Wybrane problemy ewidencji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. W: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, red. J. Adamek, PRINT, Jelenia Góra 1997.

[6]     ZUCHEWICZ J. (1997), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe  a podatek dochodowyW: Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Nauka i praktyka, red. A. Lebda – Wyborny, B.R., Katowice 1997.

[7]     ZUCHEWICZ J.  (1998), Zasady rachunkowości w świetle obowiązującego prawa polskiegoPorovnani ekonomickych podminek pro podniky v Euroregiomu Nisa, HF, Liberec 1998.

[8]     ZUCHEWICZ J. (1998), Sprawozdawczość finansowa firmy ubezpieczeniowej w kontekście obowiązujących przepisów.W: Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, red. T. Kiziukiewicz, ZFiR AR w Szczecinie, Szczecin 1998.

[9]     ZUCHEWICZ J. (1999), Obszary wykorzystania rachunkowości zarządczej w działalności zakładów ubezpieczeń. W: Rachunkowość. Teoria i praktyka, red. T. Kiziukiewicz, KR US w Szczecinie, Szczecin 1999.

[10]   ZUCHEWICZ J. (1999), Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce. W: Uwarunkowania ekonomiczno-finansowe funkcjonowania przedsiębiorstw i samorządów w Polsce, Niemczech i Czechach, red. G. Borys, PRINT, Jelenia Góra 1999.

[11]   ZUCHEWICZ J. (2000), Koszty firmy ubezpieczeniowej w ujęciu rachunkowym i podatkowym. W: Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, ZFiR AR w Szczecinie, Szczecin 2000.

[12]   ZUCHEWICZ J. (2000), Wykorzystanie środków funduszu prewencyjnego na przykładzie wybranych zakładów ubezpieczeń. W: Zarządzanie Finansami. Współczesne tendencja w teorii i praktyce. Tom II, red. D. Zarzecki, DAKRONE, Szczecin 2000.

[13]   ZUCHEWICZ J. (2000), Kapitały własne firmy ubezpieczeniowej – wymogi ewidencyjne. W: Finanse i Rachunkowość wobec wyzwań europejskich, red. G. Borys, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 866, Wydawnictwo AE we Wrocławiu ,Wrocław 2000.

[14]   ZUCHEWICZ J. (2000), Insurance offences in Poland. W: Togetrer into the 21 st. Century, HES in Rotterdam, Rotterdam 2000.

[15]   ZUCHEWICZ J. (2001), Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce. W: Finanse i Rachunkowość wobec wyzwań europejskich, red. G. Borys, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 908, Wydawnictwo AE we Wrocławiu ,Wrocław 2001.

[16]   ZUCHEWICZ J. (2001), Leasing w świetle nowych uregulowań prawnych. W: Zarządzanie Finansami. Cele – organizacja-narzędzia. Tom II, red. D. Zarzecki, KAMPOL, Szczecin 2001.

[17]   ZUCHEWICZ J. (2001), Rachunek kosztów działań ABC jako narzędzie skutecznego zarządzania firmą. W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, KFiR AR w Szczecinie, Szczecin 2001.

[18]   ZUCHEWICZ J. (2002), Zarządzanie strategiczne a zarządzanie operacyjne. W: Finanse i Rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową, red. G. Borys, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 958, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.

[19]   ZUCHEWICZ J. (2002), Analiza rentowności produktów w systemie ABC jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, KFiR AR w Szczecinie, Szczecin 2002.

[20]   ZUCHEWICZ J. (2002), Budżetowanie kosztów oparte na działaniach w systemie ABC. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Drukarnia ABC, Kraków 2002.

[21]   ZUCHEWICZ J. (2002), Analiza rentowności klientów na podstawie danych z modelu ABC w zarządzaniu. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Tom II,  red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, 2002.

[22]   ZUCHEWICZ J. (2002), Założenia koncepcyjne rachunku kosztów działań produkcyjnych w Z. L. „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach. W: Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji, red. E. Nowak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 948, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.

[23]   ZUCHEWICZ J. ( 2002), Zarządzanie kosztami działań w przedsiębiorstwie jako koncepcja nowego podejścia do zarządzania. W: Zarządzanie i Marketing, red. R. Orzeszko, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 936, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.

[24]   ZUCHEWICZ J. (2002), Miejsce rachunku kosztów w procesie nauczania. W: Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. T. Kiziukiewicz, KFiR AR w Szczecinie, Szczecin 2002.

[25]   ZUCHEWICZ J. (2002), Założenia koncepcyjne rachunku kosztów działań ogólnego zarządu i sprzedaży w Z. L. „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach. W: Instrumenty controllingu, red. K. Winiarska, PHH „Zaspol” s. j., Szczecin 2002.

[26]   ZUCHEWICZ J. (2003), Zakres budżetowania w systemie rachunku kosztów działań w teorii i praktyce. W; Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, cz. IV, Red. W. Krawczyk, Drukarnia ABC, Kraków 2003.

[27]  ZUCHEWICZ J. (2003), Metodyka rozliczania kosztów w modelu ABCW: Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, Red. G. Borys, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 982, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 279-287.

[28]   ZUCHEWICZ J. (2003), Przesłanki zastosowania rachunku kosztów działań w polskich przedsiębiorstwach. W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, KFiR AR w Szczecinie, Szczecin 2003.

[29]   ZUCHEWICZ J. (2003), Korzyści z wdrożenia rachunku kosztów działań w zarządzaniu na przykładzie Z. L. „Orzeł” S.A. w MysłakowicachW: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Tom. I, Red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003.

[30]   ZUCHEWICZ J. (2003), Praktyczne problemy związane z wdrożeniem rachunku kosztów działań. W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Red. S. Sojak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

[31]   ZUCHEWICZ J. (2003), Procedura wdrożenia rachunku kosztów działań w świetle polskiej praktyki. W: Rachunkowość a controlling, Red. E. Nowak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 989, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.

[32]   ZUCHEWICZ J. (2003), Analiza i ocena działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Zarządzanie i Marketing, Red. T. Orzeszko, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 978, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.

[33]   ZUCHEWICZ J. (2003), Metodologia wdrożenia rachunku kosztów działań w polskim przedsiębiorstwie. W: Podminky rizeni podnikatelskych subjektu v tranzitivi ekonomice, red. O. Hasprova, TU w Libercu, Liberec 2003.

[34]   ZUCHEWICZ J. (2004), Znaczenie rachunku kosztów działań w procesie zarządzaniaW: Finanse, Bankowość, Rachunkowość, Red. D. Misińska. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE we Wrocławiu ,Wrocław 2004.

[35]   ZUCHEWICZ J. (2004), Model rachunku kosztów a konkurencyjność produktu. W: Rachunkowość  w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Red. T. Kiziukiewicz, PPH ZAPOL, Szczecin 2004.

[36]   ZUCHEWICZ J. (2005), Typologia rachunku kosztów w okresie powojennymW: Rachunkowość  w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Red. T. Kiziukiewicz, KFiR AR w Szczecinie,  Szczecin 2005.

[37]   ZUCHEWICZ J. (2005), Rachunek kosztów w praktyce mikro i małych przedsiębiorstwW: Rachunkowość a controlling, Red. E. Nowak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1085, Wrocław 2005.

[38]   ZUCHEWICZ J. (2005), Rachunek kosztów jako czynnik wzrostu konkurencyjności produktu w kontekście strategii lizbońskiej. W: Strategia lizbońska a zarządzanie wartością, red. J. Bieliński, KEP UG w Gdańsku, Gdańsk 2005.

[39]   ZUCHEWICZ J. (2006), Ewolucja rachunku kosztów w Polsce. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, W: Rachunkowość  w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Red. T. Kiziukiewicz, PRINT Group, Szczecin 2006.

[40] ZUCHEWICZ J. (2006), Program edukacyjny dla zawodowych księgowych w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacji. W: Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, red. G. Borys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.

[41] ZUCHEWICZ J. (2006), Problematyka wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie, W: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1139, Wrocław 2006.

[42] ZUCHEWICZ J. (2006), Rachunek kosztów jako czynnik wzrostu konkurencyjności produktu w kontekście strategii lizbońskiej, W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Wybrane aspekty, red. J. Bieliński, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/2006, Gdańsk 2006.

[43]   ZUCHEWICZ J. (2007), Bariery zastosowania rachunku kosztów w mikro i małych przedsiębiorstwach jako źródła informacji kosztowej, W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Red. Bielawska A., Zeszyty Naukowe US w Szczecinie Nr 458, Szczecin 2007.

[44]   ZUCHEWICZ J. (2007), Ujęcie zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym jednostki, W: Rachunkowość w teorii i praktyce, TOM III: Sprawozdawczość i analiza finansowa, Red. Gabrusewicz W., Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.

[45]   ZUCHEWICZ J. (2007), Istota funkcji informacyjnej rachunku kosztów w sektorze małych przedsiębiorstw, W: Rachunkowość a controlling, Red. Nowak E.,  Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1174, Wrocław 2007.

[46]   ZUCHEWICZ J. (2007), Wymagania wobec prowadzących księgi rachunkowe w regulacjach  polskich i  międzynarodowychW: Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, Red. Borys G., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1186, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

[47]   ZUCHEWICZ J. (2008), Etyka i wartości zawodowe księgowego w teorii i praktyceW: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Red. Kiziukiewicz T., Zeszyty Naukowe US w Szczecinie Nr 93, Szczecin 2008.

[48]   ZUCHEWICZ J. (2008), Standaryzacja rachunkowości a rachunkowość małego i średniego przedsiębiorstwaW: Polska praktyka rachunkowości w kontekście harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Red. Walińska E.,Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, rozdz. 1.3.

[49]   ZUCHEWICZ J. (2008), Koncepcja rachunku zysków i strat w projekcie MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw a funkcja informacyjna rachunku kosztówW: Rachunkowość a controlling, Red. Nowak E.,  Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 15, Wrocław 2008.

[50]   ZUCHEWICZ J. (2009), Bilansowa wycena instrumentów finansowych w regulacjach polskich i międzynarodowychW: Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 534, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

[51]   ZUCHEWICZ J. (2009), Bilansowa wycena majątku jednostki a rzetelność sprawozdań finansowychW: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2009.

[52]   ZUCHEWICZ J. (2009), Istota zasady kontynuacji działalności w kontekście wiarygodności informacji sprawozdawczej jednostki, W: Rachunkowość a controlling, Red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 56, Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław 2009.

[53]   ZUCHEWICZ J. (2009), Oddziaływanie polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych, W: Nauki o finansach 1, Red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 61, Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław 2009.

[54]   ZUCHEWICZ J. (2009), Regulacje zawodu księgowego w propozycjach krajowych oraz rozwiązaniach międzynarodowych, W: Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, red. J. Adamek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 70, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

[55]   ZUCHEWICZ J. (2010), Perspektywy rozwoju regulacji rachunkowości w kontekście konwergencji MSSF z US GAAP,W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Tom II, red. B. Micherda, Studia i Prace UE w Krakowie Nr 14, Kraków 2010.

[56]   ZUCHEWICZ J. (2010), Mikropolityka rachunkowości w kontekście instrumentarium makropolityki rachunkowości, W: Nauki o finansach 1, Red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 127, Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław 2010.

[57]   ZUCHEWICZ J. (2010), Makropolityka rachunkowości w świetle procesów internalizacji przedsiębiorstw, W: Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, red. J. Adamek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 121, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

[58]   ZUCHEWICZ J. (2010), Nowy wymiar cech jakościowych sprawozdań finansowych, W: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, Red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

[59]   ZUCHEWICZ J. (2011), Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wynikach przedsiębiorstwa w dobie globalizacji, W: Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 693, Szczecin 2011.

[60]   ZUCHEWICZ J. (2011), Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym według regulacji polskich i międzynarodowych, W: „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 60 (116), SKwP, Warszawa 2011.

[61]    ZUCHEWICZ J. (2011), Harmonizacja jako determinanta ewolucji sprawozdawczości finansowej, W: Kluczowe Problemy Teorii i Praktyki Rachunkowości, Red., J. Gierusz, T. Martyniuk, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 1/1/2011, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.

[62]    ZUCHEWICZ J., Ujemna wartość firmy w regulacjach polskich i międzynarodowychw: Wartości Niematerialne i prawne – ujmowanie i wycena, Red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

[63]   ZUCHEWICZ J., Perspektywy rozwoju modeli rachunkowości na świecie, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, Red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 668, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

[64]   ZUCHEWICZ J., Istota wiarygodności informacji sprawozdawczej w dobie kryzysu finansowegow: Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 690, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

[65] ZUCHEWICZ J., Ulepszenia w obcych środkach trwałych w ujęciu rachunkowym i podatkowym, w: Środki trwałe – ujmowanie, wycena, prezentacja, Red., T. Cebrowska, W. Dotkuś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 255, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

[66] ZUCHEWICZ J., Dilemmas of Financial Reporting as the Reliable Information Source of an Entity Performance Result,Equilibrium Vol. 7, Issue 2, PTE, Polish Economic Society Branch in Toruń, Nocolaus Copernicus University Press, Toruń 2012.

[67] ZUCHEWICZ J., Contemporary stakeholders of contemporary financial accounting, w: Financial Sciences 4 (13), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

[68] ZUCHEWICZ J., Financial reporting as the instrument presenting entities’ responsibility for their economic and social performance, w: Finance and Accountancy for Sustainable Development – Sustainable Finance, Red. G. Borys, M. Solarz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 303, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

[69] ZUCHEWICZ J., Amortyzacja obiektów sportowych, w: Finansowanie sportu ze środków publicznych, Red. A. Babczuk, A. Talik, Wydawnictwo C. H. Back, Warszawa 2014.

[70] ZUCHEWICZ J., Sprawozdawczość jednostki społecznie odpowiedzialnej za swoje dokonania, w: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Red. D. Dziawgo, G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 329, Wrocław 2014.

[71] ZUCHEWICZ J. Quo vadis sprawozdawczość finansowa, w: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Red. H. Lelusz, R. Burchart, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.

[72] ZUCHEWICZ J., art. 20, Podstawa zapisów; Forma papierowa dokumentów księgowych; Kontrola wstępna dokumentów księgowych, w: Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, Red. W. Nowak, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

[73] ZUCHEWICZ J., Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości, w: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, red. B. Nita, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 388, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

[74] Redakcja naukowa: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, Tom 2. Rachunkowość, red. J. Adamek, J. Zuchewicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 396, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

[75] ZUCHEWICZ J., Art. 20, Podstawa zapisów; Forma papierowa dokumentów księgowych; Kontrola wstępna dokumentów księgowych, w: Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, 2. Wydanie, red. W. A. Nowak, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

[76] ZUCHEWICZ J., Sprawozdawczość środowiskowa polskich mikroprzedsiębiorstw, w: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość, red. J. Adamek, J. Kogut, W. Krawiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 479, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.