Sprawozdawczość

 • sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień wraz z załącznikami wymaganymi przez przepisy prawa,
 • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych,
 • sporządzanie zastawienia zmian w kapitale własnym,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF),
 • analiza sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie biznes planów,
 • doradztwo biznesowe,
 • sprawozdania do PFRON,
 • - sporządzanie e-sprawozdań w postaci plików JPK

Księgowość

Oferujemy prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych, prowadzenie i przechowywanie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ...

zobacz więcej

Płace i ZUS

Oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej, sporządzanie listy płac, sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowanie przelewów na ZUS ...

zobacz więcej

Podatki

Oferujemy obliczanie miesięcznych zaliczek Firmy na podatek VAT i podatek dochodowy, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ...

zobacz więcej

Biznes plany

Oferujemy sporządzanie biznes planów do banków, instytucji leasingowych oraz innych instytucji finansowych w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych ...

zobacz więcej

SPORZĄDZAMY WNIOSKI UNIJNE

Sporządzamy wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zostań naszym Klientem teraz!

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy atrakcyjną, konkurencyjną ofertę