Biznes plany

 • sporządzanie biznes planów do banków, instytucji leasingowych oraz innych instytucji finansowych w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych,
 • a także sporządzanie biznes planów w celu:
 • określenia nowego przedsięwzięcia,
 • stwierdzenia, czy biznes będzie opłacalny,
 • oszacowania kosztów początkowych,
 • wypracowanie efektywnej strategii marketingowej,
 • konkurowania na rynku,
 • przewidywania potencjalnych problemów,
 • uzyskania kredytu,
 • pozyskania funduszy inwestycyjnych,
 • poszerzenie zakresu działalności lub oferty produktów,
 • określenia nowych celów i zadań dla istniejącej firmy,
 • pomiaru efektywności funkcjonowania firmy,
 • śledzenia wzrostu,
 • ustalenia wartości przedsiębiorstwa w celu sprzedaży lub do celów prawnych

Sporządzamy skrócone i pełne wersje biznes planów.

Księgowość

Oferujemy prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych, prowadzenie i przechowywanie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ...

zobacz więcej

Płace i ZUS

Oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej, sporządzanie listy płac, sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowanie przelewów na ZUS ...

zobacz więcej

Sprawozdawczość

Oferujemy sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień wraz z załącznikami wymaganymi przez przepisy prawa ...

zobacz więcej

Podatki

Oferujemy obliczanie miesięcznych zaliczek Firmy na podatek VAT i podatek dochodowy, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ...

zobacz więcej

SPORZĄDZAMY WNIOSKI UNIJNE

Sporządzamy wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zostań naszym Klientem teraz!

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy atrakcyjną, konkurencyjną ofertę