Płace i ZUS

  • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
  • sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie do właściwego oddziału,
  • przygotowanie przelewów na ZUS
  • pełne rozliczenie z Urzędem Skarbowym – sporządzanie deklaracji PIT 4R, PIT 11,
  • na podstawie Państwa upoważnienia dokonywanie elektronicznego przekazu deklaracji podatkowych do właściwego Urzędu Skarbowego.

Księgowość

Oferujemy prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych, prowadzenie i przechowywanie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ...

zobacz więcej

Sprawozdawczość

Oferujemy sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień wraz z załącznikami wymaganymi przez przepisy prawa ...

zobacz więcej

Podatki

Oferujemy obliczanie miesięcznych zaliczek Firmy na podatek VAT i podatek dochodowy, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ...

zobacz więcej

Biznes plany

Oferujemy sporządzanie biznes planów do banków, instytucji leasingowych oraz innych instytucji finansowych w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych ...

zobacz więcej

SPORZĄDZAMY WNIOSKI UNIJNE

Sporządzamy wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zostań naszym Klientem teraz!

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy atrakcyjną, konkurencyjną ofertę