ZdarzenieOpis zmiany
Nieprzestrzeganie przepisów dot. białej listy podatników a KUPBrak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników.
Zapłata za fakturę oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności” z pominięciem tego mechanizmu a KUPBrak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:

– na kwotę powyżej 15.000 zł,

– dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u.,

– oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności”

w przypadku niezastosowania split payment.

Niestosowanie MPP skutkuje zastosowaniem sankcji wobec nabywcy, na podstawie KKS.

Sprzedawca wystawiający fakturę, która podlega mechanizmowi MPP, bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, podlega sankcji na podstawie KKS.

NIP na paragoniePodatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.
Quick fixesZmiany w opodatkowaniu VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie:

1) dostaw wewnątrzwspólnotowych – zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% i dokumentowania przemieszczenia towarów,

2) transakcji łańcuchowych – identyfikacja dostawy „ruchomej”,

3) wprowadzenia magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, które zastąpią obecnie funkcjonujące magazyny konsygnacyjne.

Indywidualne rachunki podatnikówKażdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Numer rachunku należy pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/ , podając numer NIP lub PESEL.
Kasy fiskalne online – I grupaObowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:

1) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

2) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Ulga na złe długi w podatkach dochodowychNabywcy mają obowiązek powiększenia podstawy opodatkowania o kwotę zaległości, jeżeli dane zobowiązanie nie zostanie uregulowane w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku), nie dłużej jednak niż w ciągu 150 dni od daty wystawienia faktury (rachunku).