Założenie działalności gospodarczej jest dużo łatwiejszym procesem niż kilka lat temu. W wielu przypadkach można zrobić to online, ale warto pamiętać o kilku aspektach. Jak założyć działalność gospodarczą i zostać przedsiębiorcą w Jeleniej Górze?

 

Od freelancerów chcących sformalizować swoje działania, po osoby zmuszone założyć działalność gospodarczą by rozliczać się ze swoim przyszłym pracodawcą na umowę B2B – powodów założenia działalności jest wiele, a proces zawsze ten sam. Na szczęście w ostatnich latach został on na tyle uproszczony, że da się to zrobić online. Wystarczy dobrze się przygotować i pamiętać o kilku elementach.

Jak założyć działalność – zanim zaczniesz

Zanim zaczniemy proces rejestracji działalności gospodarczej, warto się przygotować. Działalność gospodarcza to konkretniej ujmując zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu. Przedsiębiorca w pełni odpowiedzialny jest za działalność którą prowadzi, stąd nie mogą jej założyć osoby niepełnoletnie.

Firmę rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG i można zrobić to online przez platformę Biznes.gov.pl lub fizycznie np. w Urzędzie Miasta. Przed przystąpieniem trzeba wybrać nazwę firmy, formę opodatkowania, ustalić z jakich kodów PKD będzie się korzystać.

Nazwa firmy

W nazwie firmy musi znaleźć się imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Można uzupełnić je o dodatkowe informacje, np. Piotr Nowak Auto-Handel. Najważniejsze jednak, żeby pełna nazwa zawierała imię i nazwisko w dokładnie takiej kolejności (najpierw imię).

Adres firmy

Nasza firma może, ale nie musi, mieć siedzibę. Jesteśmy zobowiązani do podania adresu korespondencyjnego, może być to adres naszego zamieszkania. Jeśli planujemy np. wynajmować biuro, to możemy określić stałe miejsce (lub kilka) wykonywania swojej pracy. Nie jest to obowiązkowe, jednak jeśli podajemy takie informacje musimy wesprzeć się tytułem prawnym (np. umową najmu).

Konto bankowe

Wprawdzie przedsiębiorca może posługiwać się prywatnym kontem bankowym, ale szczerze polecamy rozdzielenie finansów prywatnych od firmowych. Banki oferują rachunki firmowe za darmo lub z małymi opłatami.

Kody PKD

Teraz musimy jeszcze wybrać odpowiedni kod Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jest ich sporo i są bardzo ważne. Przykład? O wsparcie z Tarczy Antykryzysowej mogli ubiegać się przedsiębiorcy z określonych kodów PKD. Wyszukiwarkę kodów PKD można znaleźć online.

Forma opodatkowania

Zakładając firmę musimy określić jaką formę opodatkowania wybieramy. Do wyboru mamy zasady ogólne wg. skali (stawka 17% i 32%), zasady ogólne wg. stawki liniowej (19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Każda z metod różni się i powinna zostać świadomie wybrana w zależności od typu działalności oraz skali przedsięwzięcia. Nad formą opodatkowania warto dobrze zastanowić się przed złożeniem wniosku.

Zupełnie innym tematem jest podatek VAT. Do podatku VAT kwalifikują się automatycznie wybrane branże, a inni przedsiębiorcy po przekroczeniu 200 000 zł wpływu rocznie.

ZUS

Przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia składek ZUS we własnym zakresie. Obecnie (w 2021) istnieją programy, które pozwalają płacić niższe składki przez określony czas – tzw. Ulga na start. W kwestii wysokości składek wiele się zmienia, dobrze jest zebrać informacje dotyczące składek ZUS obowiązujących w danym czasie.

Jak założyć firmę – można online

Ok, wiemy już wszystko na temat swojej przyszłej firmy. Wybraliśmy nazwę, kody PKD, posiadamy firmowe konto w banku, poznaliśmy za i przeciw dla wybranych form opodatkowania. Teraz przyszedł czas, żeby zarejestrować naszą działalność gospodarczą. 

Żeby zrobić to przez internet potrzebujemy Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Całość procesu przeprowadzimy przez platformę Biznes.gov.pl. Z niezbędnych danych potrzebnych przed rozpoczęciem procedury rejestracji działalności potrzebujemy także: 

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, którą planujemy zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania

Po rozpoczęciu procedury wystarczy wypełniać ją krok po kroku. Numer NIP zostanie przyznany osobom, które go nie posiadają. Na Biznes.gov.pl zostaniemy zgłoszeni także do ZUS. Ważne: Po dokonaniu wpisu do CEIDG przedsiębiorca nie musi wysyłać dodatkowych wniosków i zgłoszeń do innych rejestrów. 

To łatwe

Założenie działalności gospodarczej nie należy do procesu specjalnie skomplikowanego. Warto jednak poświęcić odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się przed rejestracją. Ustalenie formy opodatkowania, siedziby czy wybór konta bankowego można zrobić wcześniej, zanim przystąpimy do rejestracji działalności. 

Zwłaszcza jeśli chodzi o księgowość (formę podatkową, odpowiednie kody PKD, podatek VAT, ulgi w ZUS) dobrze jest skontaktować się z profesjonalistami. Najlepiej takimi, którzy są na bieżąco z prawem podatkowym oraz posiadają na tyle doświadczenia, żeby wesprzeć w tych trudnych wyborach. 

Biuro rachunkowe w Jeleniej Górze

Biuro rachunkowe Pro-Consul posiada 25-letnie doświadczenie w księgowości, wspierając swoich partnerów na wszystkich płaszczyznach – także w zakładaniu pierwszej działalności gospodarczej. Zachęcamy do kontaktu